OUR MISSION

netherlands_640Nederlandse versie

Graag nemen wij even de vrijheid om ons kort voor te stellen. Wij zijn ‘Veterinary Student Association for Development and Wildlife’ (VSDW), een opbloeiende studentengroep verbonden aan de Universiteit van Gent. Deze specifieke studiegroep zijn werd opgericht doordat wijzelf, op verschillende reizen in Afrika en andere derde wereldlanden, hebben ondervonden dat er in deze landen behoefte is aan meer kennis omtrent diergeneeskunde en landbouw. Op dit moment bestaat ons team uit verschillende enthousiaste studenten Diergeneeskunde uit verschillende jaarlagen.

Met deze studiegroep willen we aan de hand van lezingen en uitstapjes de diergeneeskunde wereld in derde wereldlanden meer onder de loep leggen en mensen bekender maken met de problemen die aldaar aanwezig zijn. Juist op deze manier willen wij mensen ook enthousiast maken om zich in te zetten voor ontwikkelingshulp in deze landen. Daarnaast organiseren wij ook lezingen gericht op wildlife en alles wat daar mee te maken heeft.

Verder willen we ook een informatiepunt vormen voor mensen, zoals wij, die geïnteresseerd zijn in reizen naar derde wereldlanden om daar ervaring op te doen, maar dit een (te) grote stap vinden om te zetten. Door informatie beschikbaar te stellen en te delen met onze studenten kunnen we zulke ontwikkelingsreizen meer toegankelijk maken (hoe moet ik dit aanvragen? Waar moet ik mijn klinieken regelen?).

Onze doelstellingen in het kort:

  1. Lezingen geven met betrekking tot de diergeneeskunde in ontwikkelingslanden & dierenartsen zonder grenzen (ontwikkelingssamenwerking). De toegankelijkheid van deze onderwerpen vergroten en daarmee de kennis van de studenten verbreden op dit gebied.

  2. Lezingen geven met betrekking tot de diergeneeskunde over wildlife in verschillende landen en daarmee de kennis van de studenten vergroten op dit gebied.

  3. Informatie verzorgen over mogelijke externships/internships/stages/reizen die de studenten kunnen maken om de eigen kennis te vergroten op gebied van wildlife en de veterinaire wereld in ontwikkelingslanden.

  4. Een (internationaal) netwerk opzetten waarbij de studenten gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over verschillende ervaringen in het buitenland, hoe studenten bepaalde zaken het best kunnen aanpakken en hun ervaringen/contacten kunnen delen met elkaar.

  5. Het realiseren van meer samenwerkingsverbanden tussen de studenten diergeneeskunde en projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (bv via Dierenartsen Zonder Grenzen).

  6. Een aanspreekpunt vormen voor bepaalde vragen over internationalisering, diergeneeskunde in ontwikkelingslanden en wildlife.

English versionunited_kingdom_640

- Work in progress -